START

Hvad støttes?


Elsass Fonden støtter nedenstående formål, der er angivet i prioriteret rækkefølge:
 • Primært personer med cerebral parese (spastisk lammelse), men andre med fysisk eller psykisk handicap kan også søge.
 • Lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater støttes med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår..
 • Andre beslægtede foranstaltninger eller projekter, der kan være af betydning for personer med cerebral parese og andre handicappede.
 • Sekundært dansk kunst og kultur.
Elsass Fondens nuværende bestyrelse har vedtaget at fokusere på ansøgninger i stærk tilknytning til cerebral parese. Derfor skal ansøgninger, der ligger udenfor dette område, ikke forvente at blive tilgodeset.

Praktisk info

Inden du påbegynder ansøgningsprocessen, skal du have følgende dokumenter klar (PDF-, JPG- eller PNG-format):

Personlige legater:
 • Årsopgørelse (hvis du søger på vegne af et barn, skal årsopgørelse for bopælsforælder vedhæftes)
 • Diagnosedokumentation for ansøger.

 • Andre legater:
 • Detaljeret projektbeskrivelse
 • Detaljeret budget

 • Bemærk: Fonden støtter i hovedreglen ikke løbende drift og administration for institutioner og organisationer – ej heller kommercielle formål, sponsorater og generelle indsamlinger.

  Søger du på vegne af en person eller organisation, skal du logge ind med dit eget NemId eller medarbejder-NemId. Dine oplysninger registreres ikke i forbindelse med ansøgningen. Vær obs på, at en e-mailadresse kun kan bruges af én bruger.
  Elsass Fonden – Holmegårdsvej 28 – DK – 2920 Charlottenlund E-mail: legat@elsassfonden.dk – Tlf: 3965 8500 – CVR: 10183383
  Elsass Fonden

  Holmegårdsvej 28
  2920 Charlottenlund
  Kontakt:
  Tlf: +45 3965 8500
  E-mail:
  CVR: 10183383
  Om Elsass Fonden
  Elsass Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med
  cerebral parese og deres familier og pårørende. Dette sker over en bred front – fra
  forskning over formidling af viden til støtte til institutioner, foreninger og den enkelte.