HVAD STØTTES?

Elsass Fonden støtter nedenstående formål, der er angivet i prioriteret rækkefølge:

  • Primært personer med cerebral parese (spastisk lammelse), men andre med fysisk eller psykisk handicap kan også søge
  • Lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater støttes med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår.
  • Andre beslægtede foranstaltninger eller projekter, der kan være af betydning for personer med cerebral parese og andre handicappede.
  • Sekundært dansk kunst og kultur.

Elsass Fondens nuværende bestyrelse har vedtaget at fokusere på ansøgninger i stærk tilknytning til cerebral parese. Derfor skal ansøgninger, der ligger udenfor dette område, ikke forvente at blive tilgodeset.

Bemærk:
Fonden støtter i hovedreglen ikke løbende drift og administration for institutioner og organisationer – ej heller kommercielle formål, sponsorater og generelle indsamlinger.

Søger du på vegne af en person eller organisation, skal du logge ind med dit eget NemId eller medarbejder-NemId. Dine oplysninger registreres ikke i forbindelse med ansøgningen. Vær obs på, at en e-mailadresse kun kan bruges af én bruger.PRAKTISK INFO

Inden du påbegynder ansøgningsprocessen, skal du have følgende dokumenter klar (PDF-, JPG- eller PNG-format):

Personlige legater:

  • Årsopgørelse (hvis du søger på vegne af et barn, skal årsopgørelse for bopælsforælder vedhæftes)
  • Diagnosedokumentation for ansøger

Andre legater:

  • Detaljeret projektbeskrivelse
  • Detaljeret budget

Elsass Fonden – Holmegårdsvej 28 – DK – 2920 Charlottenlund E-mail: legat@elsassfonden.dk – Tlf: 3965 8500 – CVR: 10183383
Elsass Fonden

Holmegårdsvej 28
2920 Charlottenlund
Danmark
Kontakt:

Tlf: +45 3965 8500
E-mail:
CVR: 10183383
Om Elsass Fonden

Fonden arbejder for at øge livskvaliteten for mennesker med cerebral parese og deres pårørende.
Det sker især via forskning, formidling, aktiviteter og legater. Læs mere her.