START

Hvad støttes?


Elsass Fonden støtter nedenstående formål, der er angivet i prioriteret rækkefølge:
 • Primært personer med cerebral parese (spastisk lammede), men andre fysisk eller psykisk handicappede kan også søge om støtte.
 • Lægelig, pædagogisk, terapeutisk, social og anden forskning samt praktisk gennemførelse af forskningsresultater støttes med henblik på forbedring af handicappedes helbred og livsvilkår.
 • Andre beslægtede foranstaltninger eller projekter, der kan være af betydning for personer med cerebral parese og andre handicappede.
 • Sekundært dansk kunst og kultur.
Bemærk, Elsass Fonden yder under normale omstændigheder ikke støtte til løbende drift og administration for institutioner, institutter og organisationer, ej heller kommercielle formål, sponsorater og generelle indsamlinger.
Bemærk at bestyrelsen indtil videre har vedtaget udelukkende at fokusere på ansøgninger med stærk tilknytning til Cerebral Parese. Derfor skal ansøgninger, der ligger udenfor dette område, ikke forvente at blive tilgodeset.

 • Disse dokumenter skal du have klar (PDF, JPG eller PNG format):
 • Personlige legater:
 • Årsopgørelse - hvis du søger på vegne af et barn, skal årsopgørelse for bopælsforælder vedhæftes.
 • Diagnose for ansøger
 • Andre legater:
 • Detaljeret projektbeskrivelse
 • Detaljeret budget

 • Selvom du søger på vegne af en anden person eller organisation, skal du bruge dit eget NemId eller medarbejder NemId fra din organisation.Vær også opmærksom på, at en mailadresse kun kan bruges af en bruger.


  Elsass Fonden – Holmegårdsvej 28 – DK – 2920 Charlottenlund E-mail: legat@elsassfonden.dk – Tlf: 3965 8500 – CVR: 10183383
  Elsass Fonden

  Holmegårdsvej 28
  2920 Charlottenlund
  Kontakt:
  Tlf: +45 3965 8500
  E-mail:
  CVR: 10183383
  Om Elsass Fonden
  Elsass Fonden arbejder for at forbedre mulighederne for mennesker med
  cerebral parese og deres familier og pårørende. Dette sker over en bred front – fra
  forskning over formidling af viden til støtte til institutioner, foreninger og den enkelte.